โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)

Feb 16 ,2017 Writen By: TANAPORNCLINIC .

 

 

 

ประกาศผลเข้ารอบ 20 ทีม สุดท้าย

No.TEAMTITELUNIVERSITY
1. เดือดกว่านี้ก็เรานี่แหล่ะ Sense สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. PPON The Housewife มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. ตู้จิ๋วบายจิวจิว Last shot in the lost frame สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. Penguin How to beautiful มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. Tsum หน้าสด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6. GY2J ใครสวยสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7. เนิฟ เจิฟ ต็อด เคล็ดลับความสวย มหาวิทยาลัยรังสิต
8. Three Pines inside the mine มหาวิทยาลัยสยาม
9. ชีพจรลงเฟรม Beauty in our perspective มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10. MP287 Six Sense มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
11. Double B เธออยู่ไหน...ฉันอยู่นี่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
12. เรียนเช้ามาบ่าย สิวแห่งความดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13. Suwandee ดวงพร มหาวิทยาลัยสยาม
14. หนังพ่อบ้าน ดอกไม้ย้อมสี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ + สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
15. Afterclap Reflect on your beauty มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
16. อะไรไม่รู้ สวยไร้แต่งแต้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
17. T-Junction สวยศตวรรษ มหาวิทยาลัยสยาม
18. Finger cross Under the mask มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19. Okane okna Journeyman มหาวิทยาลัยกรุงเทพ+มหาวิทยาลัยเกษตร
20. อย่างหิวตะหลิวทอง Masterpiese มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ธนพรคลินิก จัดโครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ  “นิยามความสวย” ( Definition of Beauty) เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานหนังสั้น และผลักดันวงการหนังสั้นให้เป็นที่แพร่หลาย รวมไปถึงเป็นใบเบิกทางเส้นทางวงการหนังสั้นไทยในอนาคต

จึงขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะเรียน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดหนังสั้นในหัวข้อ  “นิยามความสวย” ( Definition of Beauty) ผลงานชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท รวมถึงรางวัลอื่น ๆ รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 550,000 บาท ผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ จะนำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ หรือเผยแพร่ทาง Social Media 

วัตถุประสงค์

  1. 1. เพื่อผลักดันวงการหนังสั้นไทย ให้เป็นที่แพร่หลาย
  2. 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และ เปิดโอกาสในวงการหนังสั้นไทย
  3. 3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ที่สนใจทำหนังสั้นเพิ่มมากขึ้น
  4. 4. เพื่อให้กำลังใจผู้ทำหนังสั้น ให้มีการพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

         - ผู้เข้าสมัครต้องเป็นเยาวชนนิสิต-นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา  ประเทศไทย

         - แบบทีม 3-5 คน พร้อมตั้งชื่อทีม

 

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

         - ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)

         - ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาการประกวด

         - ความยาวของผลงานไม่เกิน 5 นาที รวม title intro และ end credit

         - ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอ และวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI,MPEG,MP4,MPG

           โดยมีขนาดไฟล์ 1,920 x 1,080 (Pixel) 

 

การสมัครและการส่งผลงาน 

ผู้สนใจ จะต้อง ส่ง Storyboard พร้อมโครงเรื่อง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

CLICK! DOWNLOAD ใบสมัคร   

CLICK! DOWNLOAD เอกสารโครงการ  

ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ( โดยนับจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ )

พร้อมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ 

1)   ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

2)   สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3)   Storyboard พร้อมโครงเรื่อง จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จำนวน 2 แผ่น

 

ส่งมาที่            (ฝ่ายการตลาด)

                        บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด (ธนพรคลินิก สำนักงานใหญ่) 

                        เลขที่ 3069/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

                        กรุงเทพฯ 10240

                        (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)

 

ส่งผลงานทางอีเมล์  มาที่ อีเมล shortfilms.tanaporn@gmail.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

พร้อมไฟล์เอกสารตามรายการดังต่อไปนี้ 

1)   ไฟล์ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน 

2)   ไฟล์ สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3)   ไฟล์ Storyboard

4)   ไฟล์ โครงเรื่อง

        

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการตลาด ธนพรคลินิก โทร 02-704-7970-2 ***

 

สำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบเวิร์คช็อป  จะต้องส่งผลงานหนังสั้น ปี 2560

โดยส่งเป็น แผ่น DVD บันทึกผลงานเป็นไฟล์นามสกุล AVI,MPEG,MP4,MPG จำนวน 5 แผ่น

มาที่

                      บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด (ธนพรคลินิก สำนักงานใหญ่) 

                      เลขที่ 3069/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

                      กรุงเทพฯ 10240

                      (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”) 

 

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ทางด้านวงการภาพยนตร์,หนังสั้น, ดารานักแสดง และผู้มีประสบการณ์ด้านความงาม ร่วมตัดสิน โดยจะแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1.  รอบที่ 1 เพื่อคัดเลือกหา 20 ทีม สำหรับ Storyboard พร้อมโครงเรื่อง

        เกณฑ์การตัดสิน

             -  ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

             -  การเรียบเรียงเรื่องราวและการถ่ายทอด

             -  ความคิดสร้างสรรค์ ความน่าสนใจ

             -  ความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา

2. รอบที่ 2 รอบตัดสิน 20 ทีมสุดท้าย สำหรับ ผลงานหนังสั้น

        1. เวิร์คช้อปพร้อมคำแนะนำในการผลิตหนังสั้น กับ ผู้กำกับชื่อดัง  

        2. อัพโหลดผลงานลงสื่อออนไลน์ 

        3. ระยะเวลาการโหวต 5 - 25 พฤษภาคม 2560 (ผ่านช่องทาง Youtube ของ ธนพรคลินิก)          

        เกณฑ์การตัดสิน

                  -  ความสอดคล้องของผลงานกับ Storyboard

                  -  คุณภาพการผลิต ภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม และความน่าสนใจ

                  -  ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอผลงาน

                  - ยอด Like&Share  และยอด View ผ่านช่องทาง Youtube ของ ธนพรคลินิก

        4. ประกาศผล 

             

รางวัล และ ทุนการศึกษา

1)  รางวัลชนะเลิศ 

         -  ทุนการศึกษา  100,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ

2)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

         -  ทุนการศึกษา  80,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ

3)  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

         -  ทุนการศึกษา  50,000  บาท  พร้อมโล่เกียรติยศ

4)  รางวัลชมเชย  5  รางวัล

         -  ทุนการศึกษา  30,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

5)  รางวัลปลอบใจ  12  รางวัล

         -  ทุนการศึกษา  10,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

6)  รางวัล  Popular Vote  1  รางวัล 

         -  ทุนการศึกษา  50,000 บาท  พร้อมประกาศนียบัตร

 

รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น  550,000  บาท

 

กติกา/เงื่อนไข/ระเบียบ

1. End credit ของผลงานต้องจบด้วยคำว่า

          “ ร่วมค้นหานิยามความสวยของตัวคุณเอง กับ ธนพรคลินิก ”

2. ผลงานทั้งหมดจะต้องมีเนื้อหา ภาพ และเสียงที่ให้ความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่พาดพิง จาบจ้วง ล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนบุคคล สมาคม หรือองค์กรใดๆ อันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือองค์กรใดๆ ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรมจริยธรรม หรือหลักศาสนาใดๆ ไม่สื่อในทางลามก อนาจาร และไม่ใช้ถ้อยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทา ว่าร้าย ยั่วยุ สร้างความแตกแยกอย่างเด็ดขาด รวมถึงไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับมิตรประเทศ

3. ทางบริษัทจะเก็บรักษาเอกสารการสมัคร และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้  โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัคร

4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ “บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จำกัด” โดยทางบริษัท มีสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ หรือดัดแปลงตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบล่วงหน้า 

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด 

6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด ไม่เคยได้รับรางวัลใด หรือ เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน คณะกรรมการจะตัดสิทธิ์ทันที หากพบว่าผลงานนั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ 

7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป Video Software หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ต้องละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และ ทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน 

8. ทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

9. การส่งหนังสั้น เข้าประกวดให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานเข้าประกวดทุกรายการ 

10. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

11. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการร้องเรียน/ฟ้องร้องทางกฎหมายได้

12. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสมัครใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข/ระเบียบข้างต้น

13. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนพรคลินิก ทุกสาขา 

   :  02-704-7970-2 , 086-666-3962

WEB      :  www.tanapornclinic.com

LINE ID  :  @tanapornclinic

FOLLOW    :   

 
 
 
Last Update 2017-05-21 03:06:47
Read 22580 Times
Published In NEWS & EVENTS