ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Oct 27 ,2016 Writen By: TANAPORNCLINIC .