โครงการค่ายแนะแนวการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ ค่ายเพื่อนกาวน์ครั้งที่ 12

จัดขึ้นสำหรับน้องๆ ม.ปลาย โดยคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559

ณ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนพรคลินิก ทุกสาขา 

   :  02-704-7970-2 , 086-666-3962

WEB      :  www.tanapornclinic.com

LINE ID  :  @tanapornclinic

FOLLOW    :