ขณะนี้ยังไม่มีโปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษร่วมรายการกับบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ