Image

สร้างคุณค่าแบรนด์สินค้า เพื่อสุขภาพและความงาม ภายใต้มาตรฐานศูนย์วิจัยและพัฒนาเวชกรรม


ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกิดจากแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์งาน ผลิตภัณฑ์เวชสำอางและอาหารเสริม ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยคำนึงถึงคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ที่นำออกจำหน่าย อาทิ คุณภาพ วัตถุดิบเราคัดสรรค์วัตถุดิบมี คุณภาพ จากประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลก เช่น ยุโรป อเมริกา เรามีการตรวจสอบทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตจนออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปและพิถีพิถัน ทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า ตั้งแต่รับความต้องการของลูกค้าจนถึงขั้นตอนการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเรามั่นใจในกระบวนการคิดค้น วิจัย และสร้างสรรค์สูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพราะ เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชสำอาง และทีมที่ปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพราะเราทราบดีว่า มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ...

ด้วยมาตรฐานโรงานผลิตยา จึงทำให้เราเหนือกว่าในเชิง บุคลากร, การควบคุม คุณภาพ, การดำเนินการผลิต ตลอดจนอาคารสถานที่และเครื่องมือ จึงมั่นใจได้ ว่าสินค้าของเราทุกชนิด ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งมาตรฐานสากลต่างๆที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ISO 9001:2008, GMP, HACCP HALAL เพื่อ เป้าหมายที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีกระบวนการ ผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้านความเป็นมืออาชีพ นวัตกรรมและการบริการ

Image

Research and Development 


เรามีทีมงาน นักวิทยาศาสตร์ เภสัชกร นักเคมีและทีมแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการคิดค้นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ ดังนั้นเราจึงมีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ โดยจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัย คือความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่น มีผลให้เกิดความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันเรามีนักวิจัยที่มีความชำนาญในการพัฒนาและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ในแต่ละกลุ่ม โดยเราได้แบ่งนักวิจัยออกเป็นทีม เพื่อให้เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ที่จะทำการพัฒนาจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นออกมาสู่ผู้บริโภคนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมีคุณภาพ ความปลอดภัยได้มาตรฐานสากล

Medical Stardard of Beauty Brand : AT-ZE
เพราะเราทราบดีว่า มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญด้วยมาตรฐานระดับโรงานผลิตยา จึงทำให้เราเหนือกว่าในเชิง บุคลากร, การควบคุมคุณภาพ, การดำเนินการผลิต ตลอดจนอาคารสถานที่และเครื่องมือ จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของเราทุกชนิด ผ่านการวิจัยและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งมาตรฐานสากลต่างๆที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เช่น ISO 9001:2008, GMP, HACCP HALAL
 
เพื่อเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง มีกระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ ด้านความเป็นมืออาชีพ นวัตกรรมและการบริการ
Image

Quality Control

เรามีระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยก่อนที่จะออกมาเป็นผลิภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้านั้นเรามีการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบที่รับเข้ามาทำการผลิต การตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน GMP ตลอดจนการบรรจุหีบห่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานและการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งหมดที่เราทำนี้เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 

การควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน โดยเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งทางด้านเคมีและจุลชีววิทยา เป็นการทดสอบที่สำคัญเนื่องจากขั้นตอนแต่ละขั้นตอนในการรับผลิตครีมเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า สารสำคัญมีการสลายในแต่ละขั้นตอนหรือไม่เราทดสอบโดยใช้ HPLC (high performance liquid chromatography) และ Spectrophotometer ทำให้มั่นใจได้ว่า เราได้สารสำคัญในปริมาณที่ถูกต้องหรือไม่

Production 

ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง เราวางแผนขั้นตอนการผลิต การควบคุมและการตรวจสอบรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยบุคลากรที่มีความชำนาญการด้านการผลิตเครื่องสำอางโดยเฉพาะและเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุด

 

การวิจัยและพัฒนายา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ และสารสกัดจากธรรมชาติที่มีคุณค่าจากแหล่งที่เชื่อถือได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ผ่านการทดสอบความคงตัวและการระคายเคืองของผลิตภัณฑ์ พร้อมข้อมูลเชิงวิชาการและเอกสารต่างๆที่ลูกค้าต้องการ

การเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้นควรเริ่มจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และผู้ที่สามารถรู้ความต้องการของผิวของคนเรามากที่สุด คือแพทย์ผิวหนัง ที่จะเข้าใจผิวตั้งแต่ระดับเซลผิว จนถึงระดับ DNA และเข้าใจถึงลักษณะทางกายภาพของเครื่องสำอางแต่ละชนิด ว่ามีความหนืดหรือมีความเหนอะในการทาหรือไม่เหมาะสำหรับผิวแห้งหรือผิวมัน สามารถใช้กับผู้ที่แพ้ง่ายได้หรือไม่ หรือผู้ที่มีสภาพผิวไม่ปกติควรใช้ครีมชนิดใดทำให้สามารถเลือก Active Ingredient และ Base Cream ได้อย่างเหมาะสมหลังจากที่ทีมแพทย์ผิวหนังทราบว่าควรใช้ Active Ingredient อะไร ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของเภสัชกร จะต้องตัดสินใจว่า เครื่องสำอางที่แพทย์ผิวหนังต้องการนั้น ควรใส่สารประกอบอะไรบ้างลงไปในตัวครีม และนำครีมที่ได้ไปยังนักวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงเนื้อครีม กลิ่น สี และความหนืด ความเหนอะ ลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และนำครีมที่ได้นั้นมาทดสอบทางเคมีหาปริมาณสารสำคัญในตัวผลิตภัณฑ์อีกครั้งนึง