HUMAN PLACENTA

คอร์สเซลล์บำบัด ด้วยสารชีวะโมเลกุล ฟื้นฟูในระดับเซลล์ทุกส่วนในร่างกาย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

  ป้องกันมิให้แก่ก่อนวัย

  กระตุ้นการสร้างฮอร์โมน และภูมิคุ้มกันดีกว่าฉีด

  ดีกว่าฉีด GROWHT ฮอร์โมนหลายเท่า

 

VEGETAL PLACENTA

คอร์สเซลล์บำบัด ด้วยสารชีวะโมเลกุล ฟื้นฟูในระดับเซลล์ทุกส่วนในร่างกาย สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก

  ป้องกันมิให้แก่ก่อนวัย

  กระตุ้นการสร้างฮอร์โมน และภูมิคุ้มกันดีกว่าฉีด

  สร้างผิวขาวกระจ่างใส

  ให้ผลดีกว่ากลูต้าไธโอน

  ลบเลือนริ้วรอยบนใบหน้าให้ดูอ่อนวัยยิ่งขึ้น  

           

Image

 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

ภาพประกอบก่อน และหลังการรักษา