WHITE COCKTAIL

  สร้างผิวกระจ่างใส

  ผิวดูเปล่งประกาย มีชีวิตชีวา

 

WHITE COCKTAIL PLUS

   สร้างผิวกระจ่างใส

  ลดเลือนริ้วรอย จุดด่างดำ

  เสริมสร้าง Collagen

  ผิวดูเปล่งประกาย มีชีวิตชีวายิ่งกว่าเดิม

            

Image

 

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

 

Image

  

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

ภาพประกอบก่อน และหลังการรักษา