Image

 

HAIR RESTORATION

บำรุงรากผมให้แข็งแรงลดการหลุดล่วงของเส้นผมโดยการเติมวิตามิน และตัวยาสู่หนังศีรษะ โดยตรงด้วยเทคนิค MESOPORATION

  กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้หล่อเลี้ยงรากผมให้ดีขึ้น

  บำรุงรากผมให้แข็งแรง

  ลดการหลุดร่วงของเส้นผม   

     

HAIR RESTORATION BY MAGNITOPORATION

เติมวิตามินบำรุงรากผม ด้วยเครื่องมือผลักยาเข้าสู่เซลล์ ลึกสูงสุดถึง 10 มิลลิเมตร

  กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้หล่อเลี้ยงรากผมให้ดีขึ้น

  บำรุงรากผมให้แข็งแรง

  ลดการหลุดร่วงของเส้นผม    

 

HAIR RESTORATION BY MAGNITOPORATION

เติมวิตามิน และตัวยา สู่หนังศีรษะโดยตรง โดยตรงด้วยเทคนิค MESOPORATION ผสานกับ Bio Light การบำบัดด้วยแสง LED

  กระตุ้นการไหลเวียนของเลือด ให้หล่อเลี้ยงรากผมให้ดีขึ้น

  สร้างเซลล์เส้นผมขึ้นมาใหม่

  ลดการหลุดร่วงของเส้นผม    

       

 

 

Image
      

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

 

Image

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล*

ภาพประกอบก่อน และหลังการรักษา