ธนพรคลินิกขอแสดงความยินดีที่ได้ร่วมกิจกรรม

" การประกวดฑูตประชาสัมพันธ์ "

มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ

ในวันที่ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีกับ "น้องฝน" นางสาวฝน วงศ์วรเชษฐ์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ "น้องท้อป" นายธนภัทร ตั้งธนกรกิจ สาขาชีววิทยา ได้รับรางวัล บัตรกำนัลทรีตเม้นต์หน้าใสจากธนพรคลินิก รวมมูลค่า 13,000 บาท ในกิจกรรมการประกวดฑูตประชาสัมพันธ์ของสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ในวันที่ 29 กรกฏาคมที่ผ่านมา เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมประกวด SWU FRESHMEN BOY & GIRL 2017

Image
Image